Městské informační centrum Holešov
nám. F. X. Richtra 190
769 01 Holešov

+420 573 395 344
+420 571 160 890

mic@mks.holesov.cz
holesov.info

Důležitá telefonní čísla

112 Jednotné evropské tísňové volání
155 Zdravotnická záchranná služba
+420 573 322 580 Lékařská pohotovost pro dospělé Kroměříž
+420 573 322 265 Lékařská pohotovost pro děti a mládež Kroměříž
158 Policie ČR - tísňové volání
+420 974 675 920 Policie ČR - obvodní odd. Holešov
156 Městská policie Holešov - tísňové volání
+420 573 394 803 Městská policie Holešov - služebna
150 Hasiči - tísňové volání
+420 950 687 111 Hasičský záchranný sbor - Holešov

 logo MKS